Qurban4Life

29May 2014

Qurban4Life2017 Hakikat Qurban Perlakuan Qurban merupakan satu ibadat yang dituntut sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. Kami menyeru sekelian umat melaksanakan amalan ibadat ini dengan menyalurkan kepada mereka yang amat memerlukan melalui program ‘Qurban4Life’ anjuran Muslim Aid. Di Muslim Aid, kami memantau keseluruhan proses Qurban anda. Ini memastikan layanan baik kepada haiwan yang menghasilkan pengeluaran daging […]